ชื่อสินค้า : ปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือนแท้100%
รายละเอียดสินค้า : ปุ๋ยอินทรีย์ สำหรับ เกษตรอินทรีย์ตัวจริง
ราคาปกติ : 79
ราคาพิเศษ : 75