ชื่อสินค้า : ชุดสูบน้ำบาดาล ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
รายละเอียดสินค้า : ชุดสูบน้ำบาดาล ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  ระบบต่อตรงกับแสงอาทิตย์ไม่ใช้แบตเตอรี่
ราคาปกติ : 39000
ราคาพิเศษ : 29900

ขณะนี้มีผู้ชมสินค้า ท่าน