ชื่อสินค้า : ปุ๋ยอิอ้อน 2+นาโน
รายละเอียดสินค้า : ปุ๋ยอิอ้อนนาโน 2+นาโน มีธาตุอาหารหลัก 3ชนิด ธาตุอาหารรอง 3 ชนิด จุลธาตุ 7 ชนิด ช่วยเร่งเขียว เพิรมโปรตีน ควบคุมการออกผล ช่วยให้พืชแข็งแรง ต้านทานโรค สร้างความเขียว ต้านทานโรค เพิ่มการสร้างอาหารชองพืช ช่วยให้ผลมีน้ำหนัก ผสมเกสรได้ดี รากแช็งแรง ฉีดเช้ายาวเย็น
ราคาปกติ : 890
ราคาพิเศษ : 800

ขณะนี้มีผู้ชมสินค้า ท่าน