ชื่อสินค้า : ปลาหมึกแห้ง
รายละเอียดสินค้า : ปลาหนึกแห้ง
ราคาปกติ : 76
ราคาพิเศษ : 70

ขณะนี้มีผู้ชมสินค้า ท่าน