ชื่อสินค้า : ชุดสูบน้ำปั๊มชัก 1 นิ้ว
รายละเอียดสินค้า : ขุดสูบน้ำแบบปั๊มชัก พร้อมมอเตอร์มหัศจรรย์
ใช้ไฟจากแบตได้ ไฟจากแผงโซล่าร์เซลก็ได้
ไฟฟ้าบ้านก็ได้
ท่อส่ง ขนาด 1 นิ้ว
ดูดลึกแนวดิ่ง 6-8 เมตร
ระยะส่งแนวดิ่งสูงสุด 10 เมตร
ราคายังไม่รวมค่าส่ง
ราคาปกติ : 6,000.00
ราคาพิเศษ : 5,000.00

ขณะนี้มีผู้ชมสินค้า ท่าน