ชื่อสินค้า : ผักสดวอเตอร์เครส [A007]
รายละเอียดสินค้า : ผักวอเตอร์เครส ได้ชื่อว่า เป็นราชินีแห่งผัก
มีคุณค่าสารอาหาร แคลเซียมสูงกว่านมสดถึง 6 เท่า  
มีสารต่อต้านมะเร็ง รักษามะเร็งได้ด้วย
มีให้เลือกสั่งซื้อ 3 ขนาด
แพ็คเล็กขนาดปกติ ราคา  35 บาท
แพ็คขนาด ครึีงกิโล ราคา 200 บาท
แพ็คขนาด 1 กิโล    ราคา 400 บาท

ราคาปกติ : 40.00
ราคาพิเศษ : 35.00

เลือกขนาดแพ้คเกจ 

จำนวนที่สั่งซื้อ : 

ขณะนี้มีผู้ชมสินค้านี้ ท่าน