ชื่อสินค้า : ชุดฝึกเลี้ยงไส้เดือน
รายละเอียดสินค้า : ชุดฝึกเลี้ยงไส้เดือน พร้อมส่งถึงประตูบ้าน
ใน ชุด ประกอบด้วย
ไส้เดือนขนาดพ่อ-แม่พันธุ์ 100 ตัว
อาหารใช้เลี้ยงไส้เดือน 1 กิโล
คู่มือการเลี้ยงไส้เดือน 1 เล่ม
ราคาปกติ : 600.00
ราคาพิเศษ : 500.00

ขณะนี้มีผู้ชมสินค้า ท่าน